Clybiau a Chymdeithasau

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cefnogi dros 80 o gymdeithasau

Mae gan Brifysgol Abertawe gymdeithas myfyrwyr cryf iawn wedi ei lleoli ar y campws. Yn amrywio o'r celfyddydau gweledol i bocer, cwrw go iawn i ganu hwyliog, bydd gan Undeb y Myfyrwyr y gymdeithas berffaith i chi - ac os nad oes, mae'n hawdd i chi ddechrau eich un eich hun!

Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych i gwrdd â phobl debyg a gwneud ffrindiau newydd. Gall hefyd ddarparu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr i chi ar gyfer cyflogaeth.

Caiff pob cymdeithas ei chynrychioli yn ystod Wythnos y Glas yn Ffair y Glas a gall hwn fod yn gyfle gwych i gwrdd â rhai o'r aelodau presennol i ddarganfod yn union beth all pob cymdeithas ei chynnig.

Am y rhestr lawn o gymdeithasau ac am fwy o wybodaeth, ymwelwch â gwefan Undeb y Myfyrwyr

Ein Clybiau Chwaraeon

Clybiau Chwaraeon Prifysgol Abertawe

Y Cyfryngau

Mae gan Brifysgol Abertawe bapur newydd, Waterfront a chylchgrawn, Front, sydd wedi eu rhedeg gan fyfyrwyr yn ogystal â gwefan Waterfront Online a gaiff ei  redeg gan dîm o fyfyrwyr sydd yn awduron, ffotograffwyr, dylunwyr a datblygwyr gwe.

Gall myfyrwyr wirfoddoli i gymryd rhan yn y cyfryngau yma a chael hyfforddiant ymarferol i ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol. Mae profiad gwaith ymarferol ar gael hefyd gyda'r cyhoeddiadau yma yn ogystal â mewn sefydliadau allanol. Mae nifer o fyfyrwyr a weithiodd ar Waterfront nawr yn gweithio ym maes y cyfryngau yn broffesiynol - ond mae croeso hefyd i fyfyrwyr sydd am ysgrifennu ar gyfer hwyl yn unig.

Mae hefyd, gorsaf radio, a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr, wedi ei leoli ar y campws. Mae gan Xtreme 1431AM stiwdios byw a recordio lle gall myfyrwyr lywyddu a chynhyrchu eu rhaglenni eu hunain. Gall unrhywun gymryd rhan ac mae nifer o gyn-aelodau'r Gymdeithas Radio Xtreme wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y maes radio. Mae Xtreme yn gweithio'n agos iawn gyda Radio BBC i ddarparu hyfforddiant i'w aelodau.