Coronafeirws: y diweddaraf

Dewch i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd, cael awyr iawn ac ymarfe

Mae ein gardd restredig ar Gampws Parc Singleton, yr Ardd Fotaneg, yn cynnwys sbesimenau botanegol prin ac anarferol yn ogystal â bod yn gartref i lwynogod, ystlumod, draenogiaid ac ambell ddyfrgi hyd yn oed!

Rydym yn gweithio i adfer y safle rhestredig hwn, gan gael gwared ar rywogaethau goresgynnol a chreu llwybrau, pyllau a rhaeadrau newydd.

Mae gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg yn cwrdd â'r tîm Rheoli Tiroedd yn Adeilad yr Ardd Fotaneg bob prynhawn Mercher rhwng 1pm a 4pm i helpu gydag amrywiaeth o brosiectau, o glirio llwybrau i greu cynefinoedd bywyd gwyllt.

Beth am ymuno â ni?

Os oes amser sbâr gennych ar brynhawn Mercher, dewch i ymuno â ni. Gwisgwch hen ddillad ac esgidiau sy'n addas ar gyfer garddio a dewch â chwpan i fwynhau paned wrth i chi weithio.

Hyd yn oed os nad ydych yn rhydd ar brynhawn Mercher, byddwn wrth ein bodd yn eich gweld a'ch cynnwys yn ein gwaith. Gallwn wneud trefniadau i gyd-fynd â'ch amserlen; cysylltwch â'r tîm neu rowch gipolwg ar y daflen hon.

The pond at the Botanical Gardens, Singleton Park Campus, Swansea University
Autumn in the Botanical Garden, Singleton Park Campus
Lovely red leaves in the botanical garden