Delwedd hir o Lety Ty Beck

Ty Beck

Mae Tŷ Beck yn cynnwys 6 o dai mawr Fictoraidd sy'n darparu llety teuluol, o safon uchel i fyfyrwyr, cwpl a myfyrwyr o ansawdd da.

O ran tai, yn bennaf, myfyrwyr rhyngwladol, postwyr, cyplau, myfyrwyr aeddfed a'u teuluoedd, mae Ty Beck mewn man delfrydol mewn ardal boblogaidd ger siopau, banciau, tafarndai a lleoedd i fwyta lleol.

Mae Beck wedi'i leoli yn ardal yr Uplands o Abertawe 1.5 milltir o gampws Parc Singleton ac mae ganddo siopau, bariau, caffis, banciau, bwytai oll wedi'u lleoli o fewn pellter cerdded. Mae maes parcio am ddim hefyd yn Nhy Beck.

Mae gwasanaethau bws gerllaw yn rhedeg yn rheolaidd i'r campysau a chanol y ddinas.

Gwyliwch taith 360-radd o daith o amgylch Tŷ Beck

 

Cynlluniwch eich Siwrne Ar-lein