Byw`r profiad o Ddau Gampws

Yn dilyn cyflwyno llety newydd ar gampws y Bae, rydym yn falch o allu cynnig llety i chi dros ddau safle, sef dewis gwych o ran cyllideb ar gyfer astudio ar gampws y Bae:
• 21ain o Fedi 201 2018 tan Ionawr 2018 ym mhentref myfyrwyr Hendrefoelan ar gyfer tymor 1
• Ionawr 2019 tan 28ain Mehefin 2019 ar gampws y Bae ar gyfer tymor 2 & 3

 

Golwg o dai Pentref y Myfyrwyr Hendrefoelan ar hyd y llwybr gwyrdd, Prifysgol Abertawe
Ystafell wely yn Mentref y myfyrwyr gyda ffenest cwpwrdd a gwely
Golwg o olygfa o breswylfa Campws y Bae gyda thacsis a bysus o`r tu allan yn yr haul
Ardal gymunedol Cefn Bryn, Campws Singleton

Beth fyddwch chi`n cael ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan?

Beth fyddwch yn ei gael ar Gampws y Bae?

Ffioedd Llety

YstafelloeddNif o ystafelloeddRhent wythnosol

Tym 1

18-Hyd-18

Tym 2

24-Ion-19

Tym 3

9-Mai-19

Cyf

(£)

HSV Ensuite Safonol Canolig Campws y Bae* 150 £111.23 £1,557.16 £1,445.92 £1,445.92 £4,449
HSV Ensuite Premiwm Safonol y Bae* 50 £115 £1,610 £1,495 £1,495 £4,600

*Tymor 1 ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan a thymor 2 a 3 ar Gampws y Bae. 

 

 

Cynlluniwch eich Siwrne Ar-lein

CYNLLUNIWCH EICH SIWRNE AR-LEIN