Cyfeiriad

Eich cyfeiriad yw cod eich adeilad, rhif y fflat, rhif eich ystafell. Er enghraifft: Mae CAS001/09 yn golygu Caswell, Fflat 001, Ystafell 9 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw rhif y fflat yn cyfeirio at rif y llawr.

I gael gwybodaeth am gyfeiriadau post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i: Arweiniad y Post Brenhinol i Nodi Cyfeiriad ar eich Post.

 

CAS001/09
CASWELL
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PJ

Am gyngor ar anfon post yn y Deyrnas Unedig, ewch i: Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post

NeuaddCod postNeuaddCod post
CASWELL SA2 8PJ OXWICH SA2 8PQ
CEFN BRYN SA2 8PT PENMAEN SA2 8PG
HORTON SA2 8PH PRESELI SA2 8PS
KILVEY SA2 8PU RHOSSILI SA2 8PT
LANGLAND SA2 8PL    

Grwpiau Facebook

Cliciwch ar enw'ch bloc i ymuno â'ch grŵp Facebook a siarad â'ch cymdogion newydd.

Ewch i'n tudalen Cyfnewid lle gallwch adael negeseuon i werthu, prynu neu gyfnewid unrhyw eitem, er enghraifft, llyfrau cwrs/testun, beiciau, ffonau neu ein lampau diweddaraf! CYFNEWID 

Manylion a Chynlluniau Llawr Neuaddau

Ystafelloed Safonol a Hunanarlwyo

Cefn Bryn yw ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol. Mae ganddi gynllun 'traddodiadol' â 18-20 o ystafelloedd ar bob llawr. Mae'r llawr wedi'i rannu'n ddwy fflat.

Mae'r ystafelloedd safonol yn fwy na'r ystafelloedd en suite ar y campws.

 • Ystafelloedd sengl safonol
 • Gwelyau sengl
 • Ystafell ymolchi wedi'i rhannu, cymhareb 1:2 (yn fras), ond mae'n amrywio yn ôl y llawr.
 • Cegin gyflawn ar bob llawr
 • Basn golchi dwylo yn yr ystafelloedd

Cynllun Llawr Cefn Bryn

Ystafelloedd Safonol, Prydau Bwyd Rhagdaledig

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd Cilfái a Rhosili: byddwch yn derbyn cerdyn bwyd rhagdaledig â chredyd o £28.00 yr wythnos arno. Gallwch ddefnyddio hwn i brynu bwyd yn unrhyw un o'r 10 lle bwyta ar y safle.

 • Mae gan yr holl ystafelloedd bwyd rhagdaledig oergell fach.

Mae'r ystafelloedd safonol yn fwy na'r ystafelloedd en suite ar y campws.

 • Ystafelloedd sengl safonol
 • Gwelyau sengl
 • Ystafell ymolchi wedi'i rhannu, cymhareb 1:2 (yn fras), ond mae'n amrywio yn ôl y llawr.
 • Cegin gyflawn ar bob llawr
 • Basn golchi dwylo yn yr ystafelloedd
 • Oergell fach
Ystafelloedd En Suite, Traddodiadol

Mae Preswylfa Preseli wedi'i threfnu yn ôl cynllun 'traddodiadol' o 18-20 ystafell ar bob llawr a rhennir y llawr yn ddwy fflat.

 • Cynllun traddodiadol: 18-20 ystafell ar bob llawr
 • Ystafell Sengl En Suite
 • Gwelyau sengl
 • Dwy gegin ar bob llawr

Cynllun Llawr Preseli

Fflatiau En Suite ar gyfer 8

Cynlluniwch eich Siwrne Ar-lein