Gall SAS ddod o hyd i denantiaid i'ch tai

Testun: Dod o Hyd i Denant gyda marc ddwr SAS gyda thon glas

Delwedd o ystafell wely

Desg mewn ystafell gyda chadeiriau a bleindiau wedi cau a'r golau'n dod drwyddo
Cegin hir gyda ffan dur mawr
Cegin mawr gyda bwrdd pren yn ei ganol