Llety ym Mhrifysgol Abertawe

Mae dechrau yn y Brifysgol yn gorwynt o gyffro, ac yng nghanol y cyfan mae angen lle arnoch i ymlacio, myfyrio ac ymgartrefi oddi cartref yn syth.

P'un a hoffech fyw yn ein neuaddau clyd ar y campysau, yn ein pentref myfyrwyr dan y coed, neu yn un o'r adeiladau preifat gerllaw sydd wedi'u lleoli gan ein hasiantaeth gosod tai, Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, mae ein Tîm Gwasanaethau Preswyl wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y llety perffaith i chi. 

Mae ystafelloedd ar gael sydd wedi'u haddasu ar gyfer y bobl hynny sydd â gofynion arbennig, gan gynnwys cadeiriau olwyn.

 

Cynlluniwch eich Siwrne Ar-lein