Yr Athro Ben Shneiderman

Prifysgol Abertawe'n cyflwyno gradd er anrhydedd i wyddonydd arloesol

Yr Athro Ben Shneiderman

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i'r Athro Ben Shneiderman, gwyddonydd arloesol ym maes rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, y mae ei waith wedi bod yn hollbwysig wrth bennu'r ffyrdd hanfodol yr ydym yn cyfathrebu â chyfrifiaduron, er enghraifft, drwy ddefnyddio llygoden i bwyntio a chlicio.

Cyflwynwyd y dyfarniad i'r Athro Shneiderman heddiw (27 Gorffennaf 2018) yn Seremoni Raddio Coleg Gwyddoniaeth y Brifysgol gan yr Athro Matt Jones, Pennaeth Coleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

Mae'r Athro Shneiderman wedi chwarae rhan hollbwysig ym maes 'defnyddioldeb cyffredinol', sy'n sicrhau mynediad effeithiol a boddhaol at wasanaethau digidol i bawb, ni waeth beth yw eu gallu corfforol, gwybyddol neu echddygol.

Ef yw Cyfarwyddwr Sefydlol y Labordy Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron ym Mhrifysgol Maryland, ac mae wedi bod yn ymweld ac yn annog cyfrifiadurwyr yn Abertawe ers sawl blwyddyn, yn enwedig yn ddiweddar gydag agoriad y Ffowndri Gyfrifiadol gwerth £31 miliwn ar Gampws y Bae, a fydd yn esiampl fyd-eang ar gyfer dyfodol gwyddor drawsffurfiol.

Mae'r Athro Shneiderman wedi ysgrifennu rhai o'r llyfrau a ddarllenir amlaf ym maes rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, gan gynnwys y llyfr mawr ei fri 'Leonardo’s Laptop' yn 2002, sy'n ystyried sut y gellir diwallu anghenion â thechnolegau cyfrifiadurol newydd.

Mae ei gyfraniadau ym maes cyfrifiadureg wedi'u cydnabod â dyfarniadau sy'n cynnwys Gwobr Cyflawniad Oes ACM SIGCHI yn 2001 a Gwobr Gyrfa mewn Delweddu IEEE yn 2012.

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd yr Athro Shneiderman: "Mae pwysigrwydd cynyddol Prifysgol Abertawe a'r Ffowndri Gyfrifiadol newydd yn arwydd ei bod bellach ymhlith y prifysgolion gorau oll. Yn y cyd-destun hwn, mae'n hynod foddhaus derbyn y ddoethuriaeth er anrhydedd hon am fy ngwaith ym meysydd rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron a delweddu gwybodaeth, sydd wedi'u halinio'n dda â chyfeiriad ymchwil y Brifysgol."