La-Chun Lindsay

Gradd Er Anrhydedd i reolwr gyfarwyddwr benywaidd cyntaf GE Aviation Wales

La-Chun Lindsay

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Ms La-Chun Lindsay, rheolwr gyfarwyddwr benywaidd cyntaf y cwmni diwydiannol mwyaf yng Nghymru, GE Aviation Wales.

Cyflwynwyd y dyfarniad i Ms Lindsay heddiw (26 Gorffennaf 2018) yn seremoni raddio Coleg Peirianneg y Brifysgol.

Ganwyd La-Chun yn Ne Carolina ac enillodd ei BSc mewn Peirianneg Serameg o Brifysgol Clemson ym 1995, cyn ymuno â Chorfforaeth SELEE yng Ngogledd Carolina.

Yn SELEE bu mewn amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys arwain y llinell gynhyrchu fwyaf. Ym 1997, symudodd La-Chun i GE Quartz i fod yn rheolwr ffatri am dair blynedd. Dros gyfnod o saith blynedd, aeth o fod yn archwiliwr cysylltiol i reolwr archwilio, uwch reolwr archwilio, yna rheolwr archwilio gweithredol.

Yn 2007, symudodd i GE Capital i fod yn Is-lywydd Dosbarthu Masnachol gr┼Áp gwasanaethau maes cyllid. Parhaodd yn y swydd am bron saith blynedd cyn symud ymlaen, ar ôl ymuno â GE Aviation, i fod yn Arweinydd Ffatri Adeiladu, Profi ac Archwilio Lynn. Yn y swydd hon roedd La-Chun yn gyfrifol am arwain tîm o 400 o weithwyr cynhyrchu a datblygu peiriannau ar gyfer cwsmeriaid milwrol a masnachol GE Aviation. Ychydig dros flwyddyn yn ddiweddarach, symudodd i GE Aviation Wales.

Ers cyrraedd Cymru dwy flynedd a hanner yn ôl, mae ei heffaith wedi bod yn anferth - o fewn GE Aviation Wales, a hefyd yn fwy eang ar draws nifer o gymunedau yng Nghymru. Yn benodol, mae La-Chun wedi bod yn hyrwyddwr ac yn gefnogwr gweithgar dros y gymuned LGBT yng Nghymru, ac yn ddiweddar cyrhaeddodd yr ail safle ar restr Wales Online, Pinc List 2017: The 40 most influential LGBT people in Wales.

Mae La-Chun wedi amrywiaethu gweithlu GE Aviation Wales yn sylweddol, ac o ganlyniad i'w heffaith yno, mae'n cael ceisiadau'n rheolaidd i siarad mewn digwyddiadau corfforaethol, dathliadau'r Brifysgol, ciniawau, ac i roi sylw i'r cyfryngau.

Yn 2017, La-Chun oedd y siaradwr gwadd yn nathliadau Diwrnod Menywod mewn Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Yn ogystal â chefnogi menywod mewn pynciau STEM, mae La-Chun yn ymwneud â'r gymuned LGBT i helpu i gefnogi ac ysbrydoli staff a myfyrwyr ymhellach ar draws y Brifysgol, a rhoddodd ddarlith gyweirnod yng Nghynhadledd Gweithle Stonewall Cymru yn 2017, gydag aelodau o dîm cydraddoldeb Prifysgol Abertawe yn mynychu, a hefyd yng Nghynhadledd Gweithle Genedlaethol Stonewall. Fwyaf diweddar, roedd La-Chun a GE Aviation yn gyfranogwyr gweithgar yn Pride Cymru eleni.

Wrth dderbyn ei gradd, dywedodd Ms Lindsay: “Mae'n anrhydedd mawr derbyn y gydnabyddiaeth nodedig hon gan Brifysgol Abertawe, prifysgol o safon fyd-eang wedi'i hadeiladu ar sylfaen hanes, treftadaeth a gwerthoedd eithriadol. Ces i'r fraint o fyw yng Nghymru o 2015 tan 2018 wrth arwain GE Aviation Wales, y cwmni diwydiannol mwyaf yng Nghymru, â refeniw blynyddol o bron $3 biliwn. Yn ystod fy neiliadaeth, bu nifer o gyflawniadau ar y safle yr wyf yn hynod falch ohonynt, ond byddaf bob amser fwyaf balch o'r anrhydedd hwn. Diolch."