Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu cyfansoddwr uchel ei barch o Gymru

Eric Jones

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i'r cyfansoddwr enwog o Gymru, Eric Jones.

Derbyniodd Mr Jones y radd heddiw (8 Ionawr 2018) yn ystod y seremoni ar gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Magwyd Eric Jones ym Mhontarddulais. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Tregŵyr.  Roedd ei gariad at gerddoriaeth yn amlwg pan oedd yn ifanc iawn ac aeth ymlaen i ennill gradd yn y pwnc o Brifysgol Cymru yng Nghaerdydd.

Dechreuodd ei yrfa addysgu yn Llanelli ac wedyn daeth yn Bennaeth Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Mynyddbach, Abertawe. Ar ôl cyfnod fel Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Gŵyr, ym 1997, daeth yn Brifathro Ysgol Bro Myrddin, yr ysgol gyfun Gymraeg yng Nghaerfyrddin, gan ymddeol yn 2006.

Mae ganddo ddiploma cymrodoriaethmewn cyfansoddi o Goleg Cerdd y Drindod, Llundain, a gradd Meistr o’r Brifysgol Agored. O ganlyniad i’w enw da, gofynnir iddo fod yn feirniad yn aml yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn cystadlaethau lleisiol a chyfansoddi. 

Daeth yn aelod anrhydeddus o Urdd Ofydd Gorsedd y Beirdd ym 1996 am ei wasanaethau i gerddoriaeth yng Nghymru, ac yna cafodd ei ddyrchafu i Urdd y Derwyddon yn 2010 ar gyfer ei wasanaeth hir a nodedig i’r Eisteddfod a’r Orsedd.

Fel cyfansoddwr mae wedi cyhoeddi saith cyfrol o ganeuon ynghyd â nifer fawr o weithiau corawl, yn ogystal â cherddoriaeth i’r theatr.  Mae wedi ei gomisiynu gan ystod eang o gorau yng Nghymru a’r tu hwnt, ac mae ei gerddoriaeth yn aml yn cael ei dewis fel darnau prawf mewn gwyliau cystadleuol cenedlaethol, ei recordio ar ddisg a’i darlledu ar y radio a’r teledu.  Perfformiwyd ei gerddoriaeth ym mhob un o’r prif neuaddau cyngerdd yng Nghymru, yn ogystal â lleoliadau yn Lloegr gan gynnwys Neuadd Symffoni Birmingham a Neuadd Frenhinol Albert yn Llundain. Fe yw Llywydd y côr o fri, Côr Meibion Pontarddulais, ar ôl bod yn gyfeilydd y côr o 1973 tan 1991.

Cyflwynwyd y wobr gan Syr Roderick Evans, Dirprwy Ganghellor Cyngor Prifysgol Abertawe.  Meddai Syr Roderick: “Mae cyfraniad Mr Jones i gerddoriaeth fodern yng Nghymru wedi bod yn amhrisiadwy a bellach ystyrir rhai o’i gyfansoddiadau corawl fel safonau mewn cyngherddau. 

Rydym wrth ein boddau y bydd Mr Jones yn dod yn un o gymrodorion er anrhydedd y Brifysgol, yn enwedig ar adeg pan rydym wrthi’n datblygu ysgolheictod cerddorol yn y Brifysgol, gyda’r nod o ddod â pherfformwyr proffesiynol a myfyrwyr sy’n gerddorion dawnus i Abertawe a thrwy feithrin y ddawn honno, byddwn yn cyfoethogi bywyd diwylliannol y Brifysgol a’r rhanbarth.    

Ni allwn feddwl am neb gwell i gynrychioli cariad Cymru at gerddoriaeth nag Eric Jones, ac mae’n bleser mawr gennym gyflwyno’r radd er anrhydedd hon iddo heddiw.”

Wrth dderbyn ei radd, meddai Mr Jones:Mae’n bleser ac anrhydedd mawr derbyn y radd fawreddog hon, yn enwedig oddi wrth brifysgol â’i gwreiddiau yn Ninas a Sir Abertawe, lle cefais fy ngeni, fy magu a’m haddysgu a hefyd lle roeddwn i’n arfer gweithio am sawl blwyddyn. Mae’n bleser gennyf dderbyn y radd hon gyda diolchgarwch a balchder. Diolch o galon i Gyngor a Senedd Prifysgol Abertawe am yr anrhydedd.”