Yr Athro Zhuo Zhang EngD er anrhydedd, 27 Gorffennaf 2017

null

Mae'r Athro Zhuo Zhang yn brif wyddonydd Gr┼Áp Ymchwil Gwyddonol Sylfaenol Cenedlaethol Tsieina ac yn athro yn Ysgol Awyrofod Prifysgol Tsinghua, Tsieina. Mae wedi bod yn allweddol wrth sefydlu a chynnal y bartneriaeth ymchwilio strategol rhwng Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac Ysgol Awyrofod Prifysgol Tsinghua.

Yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, mae'r Athro Zhang wedi cynnig cymorth ac wedi cyfrannu'n barhaus at y gwaith o sefydlu a chynnal partneriaeth ymchwilio strategol rhwng Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac Ysgol Awyrofod Prifysgol Tsinghua.

Mae partneriaeth Abertawe–Tsinghua yn cynnwys amrediad o weithgareddau ar y cyd ac ymweliadau academaidd rheolaidd, cyfnewidiadau myfyrwyr doethuriaeth, a chyllid ar gyfer ymchwil gan gyrff sy'n cynnwys yr Academi Frenhinol Peirianneg, y Cyngor Prydeinig a Sefydliad Gwyddorau Naturiol Cenedlaethol Tsieina.

Wrth dderbyn ei ddyfarniad, dywedodd yr Athro Zhuang: "Rwyf yn ddiolchgar iawn o dderbyn y dyfarniad hwn – mae'n anrhydedd mawr i mi.

Mae mecaneg gyfrifiadol ym Mhrifysgol Abertawe yn mwynhau bri mawr o gwmpas y byd, ac rwyf yn falch iawn o fod wedi gweithio gyda chydweithwyr yn Abertawe a chymryd y wybodaeth hon yn ôl i Tsieina.

Heddiw, mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn datblygu ar garlam ac mae datblygiadau newydd yn digwydd bob dydd. Rydym yn gryfach os ydym yn cydweithio a dyna pam mae hi'n bwysig bod Tsinghua ac Abertawe yn parhau i gydweithio, er enghraifft ar ein gweithdy bob dwy flynedd mewn mecaneg gyfrifiadol. Fel athro ym Mhrifysgol Tsinghua, ac yn awr fel un sydd wedi derbyn dyfarniad er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe, byddaf yn parhau i hyrwyddo ein hymchwil academaidd ar y cyd, a gobeithiaf godi proffil mecaneg gyfrifiadol ledled y byd."