Dyfarniadau Anrhydeddus 2017

Roger Blyth

Cyflwynwyd y radd MSc (Meistr yn y Gwyddorau) i Mr Blyth heddiw (dydd Llun 9 Ionawr) yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe gan yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yn seremoni raddio Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.  

Darllenwch fwy...

Yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhtar

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Is-ganghellor Prifysgol Malaysia, Terengganu a chyn-fyfyriwr y Brifysgol, yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhtar.

Darllenwch fwy...

Gwenda Thomas

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Gwenda Thomas, gwleidydd sydd wedi cynrychioli'r Blaid Lafur ac wedi hyrwyddo hawliau plant ers amser maith.

Darllenwch fwy...

Helen Mary Jones

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Helen Mary Jones, sydd wedi bod yn Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru ac yn hyrwyddwr cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ers amser maith.

Darllenwch fwy...

Peter Vaughan

Cyflwynwyd gradd DSc i Mr Vaughan yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe gan yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yn seremoni raddio Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Darllenwch fwy...

Christopher Coleman OBE

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd er Anrhydedd i Christopher Coleman, y dyn a arweiniodd dîm cenedlaethol Cymru i dwrnamaint Ewropeaidd 2016 UEFA.

Darllenwch fwy...

Sarah Powell

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Sarah Powell, y fenyw gyntaf i’w phenodi’n Brif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru.

Darllenwch fwy...

Jeff Towns

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Jeff Towns, brodor o Abertawe, sy'n arbenigwr byd-enwog yn llyfrau a llawysgrifau Dylan Thomas.

Darllenwch fwy...

Gerald Gabb

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Gerald Gabb, hanesydd uchel ei barch o Abertawe.

Read more...

Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Turki Bin Naser Bin Mohamad Bin Naser Abdulaziz Al-Saud

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu DLitt er anrhydedd i Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Turki Bin Naser Bin Mohamad Bin Naser Abdulaziz Al-Saud, ffigwr pwysig yn strategaeth economaidd 2030 Teyrnas Sawdi Arabia. 

Darllenwch fwy...

Dr Michael Roeckner

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu DSc er anrhydedd i'r Athro Michael Roeckner, un o'r mathemategwyr rhagorol ym maes ehangach dadansoddi stocastig.

Darllenwch fwy...

Ei Ardderchowgrwydd yr Athro Dr Saud bin Nasser Al-Riyami

Mae Ei Ardderchowgrwydd yr Athro Dr Saud bin Nasser Al-Riyami yn un o gyn-fyfyrwyr mwyaf adnabyddus Prifysgol Abertawe, wedi derbyn gradd er anrhydedd gan y brifysgol. 

Darllenwch fwy...

Martin Coles

Mae Prifsygol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Martin Coles,  arlywydd a phrif swyddog gweithredol HaloSource, cwmni byd-eang sy'n datblygu technolegau glan i ddiheintio a phuro dŵr.

Darllenwch fwy... 

Charles Matthews

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd er Anrhydedd i Charles Matthews OBE, sefydlydd Sigma QC Limited a Human Electric. 

Darllenwch fwy...

Yr Athro Zhuo Zhuang

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd er Anrhydedd i'r Athro Zhuo Zhang, prif wyddonydd Grŵp Ymchwil Gwyddonol Sylfaenol Cenedlaethol Tsieina ac Athro yn Ysgol Awyrofod Prifysgol Tsinghua, Tsieina. 

Darllenwch fwy..