Dyfarniadau Anrhydeddus 2016

Yr Athro D Roger Owen

Mae’r Athro D Roger Owen yn Athro Ymchwil Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn arbenigwyr rhyngwladol ar dechnegau elfennau meidrol ac arwahanol. 

Darllenwch fwy... 

Ryan Jones

Mae Ryan Jones yn dal y fraint o fod yn un o gapteiniaid Cymru sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau dros ei wlad, gan arwain y tîm ar 33 achlysur. Mae’n un o lond llaw o chwaraewyr yn hanes rygbi Cymru sydd wedi ennill tair Camp Lawn.

Darllenwch fwy...

Sean Crowley

Wedi ei fagu ym Mhort Talbot, Sean Crowley yw Pennaeth Cynhyrchu a Dylunio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Chyfarwyddwr Drama’r coleg. 

Darllenwch fwy...

Nigel Owens

Ganwyd a magwyd y dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens ym mhentref Mynyddcerrig, yng Nghwm Gwendraeth.  Adnabyddir yn eang fel y dyfarnwr gorau mewn undeb rygbi, caiff ei barchu gan chwaraewyr ledled y byd am ei wybodaeth arbenigol a’i werthusiadau diduedd o’r gêm.

Darllenwch fwy...

Max Boyce

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd Meistr Er Anrhydedd i'r digrifwr, canwr a diddanwr enwog o Gymru, Max Boyce.

Darllenwch fwy...

Alan Curtis

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd Er Anrhydedd i un o gewri Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Alan Curtis.

Darllenwch fwy...

Jason Mohammad

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd er Anrhydedd i'r cyflwynydd radio a theledu o Gymru, Jason Mohammad.

Darllenwch fwy...

Elin Rhys

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Elin Rhys, cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, a sefydlodd Telesgop, y cwmni cynhyrchu amlgyfrwng blaenllaw a leolir yn Abertawe.

Darllenwch fwy...