Yr Athro Gabriele Veneziano

Professor Gabriele VenezianoMae'r Athro Gabriele Veneziano yn ffisegydd damcaniaethol disglair.  Ef oedd y cyntaf i astudio Cosmoleg Llinynnau a'r posibilrwydd o feddwl am gosmoleg cyn y glec fawr mewn modd gwyddonol.

Mae gan yr Athro Veneziano gysylltiadau agos â Phrifysgol Abertawe, ac mae wedi cyhoeddi mwy na 20 papur ar gromoddeinameg cwantwm mewn cydweithrediad hir-sefydlog â'r grŵp ymchwil Ffiseg Gronynnau Ddamcaniaethol.

Wrth gyflwyno'r radd, dywedodd Dr Lyn Evans, Ffisegydd a Chymrawd Er Anrhydedd Prifysgol Abertawe: "Mae'r Athro Veneziano wedi gwneud cyfraniadau arloesol mewn sawl maes o fewn ffiseg gronynnau. Mae ganddo gysylltiad hir-sefydlog gyda grŵp ymchwil ffiseg gronynnau Prifysgol Abertawe, ac mae'n anrhydedd i'w groesawu'n aelod o'n Prifysgol."

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd yr Athro Veneziano: "Ddeng mlynedd yn ôl, ar 7 Gorffennaf 2005, roeddwn i ym Mhrifysgol Abertawe yn ceisio gorffen papur ymchwil gyda'r Athro Graham Shore a Dr Adi Armoni. Yn sydyn iawn, gawsom ni'r newyddion am y ffrwydradau yn Llundain. Roeddwn i'n gwybod ei bod yn bosibl bod fy merch ar drên tanddaearol ar y pryd, felly am sbel doeddwn i ddim yn gallu canolbwyntio ar fy ngwaith. Ond yn fuan, roeddwn i'n gallu ymlacio, ac fe wnaethon ni orffen y papur a'i gyhoeddi: roedden ni wedi darogan, trwy ddadansoddiad, gwerth newidyn sy'n bwysig iawn (sef yr hyn a elwir yn gyddwysiad cwarc) am ddeall y grym niwclear. I'n boddhad mawr, flwyddyn yn unig yn ôl, cadarnhawyd ein darogan mewn ffordd syfrdanol trwy gyfrifiad manwl gywir gan ddefnyddio uwch gyfrifiaduron.

"I mi, anrhydedd o'r mwyaf yw derbyn y Ddoethuriaeth Er Anrhydedd o brifysgol o fri lle mae gen i gymaint o ffrindiau da a chydweithwyr, a dwi'n edrych ymlaen at gydweithredu pellach llwyddiannus yn y dyfodol."