Yr Athro Emilio Gerboni

Professor Emilio GerboniMae'r Athro Emilio Gerboni wedi bod yn arbenigwr ar Ddelweddu, Cyfathrebu Graffig, Pecynnu, a Throsi ers 60 blynedd.  Mae ganddo berthynas hir iawn â Phrifysgol Abertawe, ac yn arbennig â Chanolfan Argraffu a Chaenu Cymru sydd â chysylltiadau cryf â Chymdeithas Dechnegol y Celfyddydau Graffig.  Roedd yr Athro Gerboni'n un o gyd-sefydlwyr Cangen yr Eidal o'r Gymdeithas.  Mae hefyd yn gweithredu fel Ymgynghorydd Technegol a Marchnata ar gyfer nifer o sefydliadau Eidalig ac amlwladol.

Cyflwynwyd y radd iddo gan yr Athro Steve Wilks, Darpar Ddirprwy Is-ganghellor a Phennaeth Coleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe. Meddai: "Mae'r Athro Gerboni'n meddu ar y rhinweddau a'r nodweddion yr ydyn ni'n eu gwerthfawrogi ym Mhrifysgol Abertawe; mae'n ymchwilydd angerddol, mae wedi ymrwymo i gyfathrebu, ac mae'n ddinesydd byd-eang sydd wedi effeithio ar fywyd pawb. Mae ei broffil a'i gefndir gwyddonol yn ei wneud yn llysgennad ardderchog ar gyfer Prifysgol Abertawe."

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd yr Athro Gerboni: "Dwi'n falch iawn ac yn ddiolchgar iawn i dderbyn y Radd Er Anrhydedd sy'n cyfnerthu fy mherthynas bersonol â phrifysgol fawreddog Abertawe."