Yr Athro Dr Badran Al-Omar

Professor Dr Badran Al-Omar‌Graddiodd yr Athro Dr Badran Al Omar o Brifysgol Abertawe ym 1995, yn Ddoethur Athroniaeth mewn Gweinyddiaeth Iechyd ac Ysbytai o Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.  Ef yw Rheithor Prifysgol y Brenin Sawd (KSU), y brifysgol flaenllaw o ran rhannu gwybodaeth yn Nheyrnas Sawdi Arabia.  Mae'n arbenigwr ar Weinyddiaeth Iechyd ac Ysbytai, ar ôl treulio ei yrfa'n ceisio gwell dealltwriaeth, a gwelliant, yn y sector allweddol hwn. 

Wrth gyflwyno'r radd, dywedodd yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Mae cynlluniau'r Athro Al-Omar fel Rheithor KSU, un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd, yn adlewyrchu'r gwerthoedd sydd wedi bod o wasanaeth iddo trwy gydol ei oes: rhagoriaeth, arloesi, a rhannu gwybodaeth er budd y cenedlaethau i ddod. Rydyn ni ym Mhrifysgol Abertawe yn falch o'i gyfrif ymhlith ein cyn-fyfyrwyr."

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd yr Athro Dr Badran Al-Omar: "Braint yw derbyn y Radd Er Anrhydedd o brifysgol mor uchel ei pharch."