Mr Ieuan Wyn Jones LLB

Ieuan Wyn Jones LLBTan yn ddiweddar, Ieuan Wyn Jones oedd Aelod Cynulliad Ynys Môn.  Ym mis Mehefin 2013, cyhoeddodd y byddai'n ymddiswyddo er mwyn derbyn yr her newydd o arwain Parc Gwyddoniaeth Menai. 

Fe'i hetholwyd yn Aelod Cynulliad Ynys Môn am y tro cyntaf ym 1999, ar ôl bod yn Aelod Seneddol ers 1987. Roedd yn Gadeirydd Plaid Cymru rhwng 1980 a 1982 ac eto rhwng 1990 a 1992. Bu'n gyfrifol hefyd, yn Gyfarwyddwr Ymgyrchoedd, am lwyddiant etholiadol ei blaid ym 1999. Roedd yn Arweinydd Plaid Cymru rhwng 2000 a 2012. 

Cyflwynwyd y radd gan yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe. Meddai: "Mae Ieuan Wyn Jones wedi dangos ei fod yn wleidydd arloesol ac angerddol. Dwi'n sicr y bydd Parc Gwyddoniaeth Menai yn elwa'n enfawr ar ei arweinyddiaeth gadarn. Rydyn ni'n falch, fel Prifysgol Gymreig, i'w alw'n Gyd-gymro."

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd Mr Jones: "Mae'n bleser ac anrhydedd gennyf dderbyn y radd fawreddog hon. Pan oeddwn yn Ddirprwy Brif Weinidog ac yn Weinidog yr Economi yn Llywodraeth Cymru, cefnogais gynlluniau Prifysgol Abertawe i ddatblygu ei hail gampws, ac rwy'n hynod falch bod y cynlluniau bellach wedi dwyn ffrwyth. Rwyf hefyd yn ymwybodol iawn o gyfraniad y Brifysgol i gynyddu ffyniant economaidd y rhanbarth y mae'n ei wasanaethu."