Dr Ruth Hussey OBE

Dr Ruth Hussey OBE‌Mae'n hanu o Ogledd Cymru'n wreiddiol, a phenodwyd Dr Hussey'n Brif Swyddog Meddygol Cymru yn 2012. Roedd hi'n gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus rhanbarthol y GIG yng Ngogledd-orllewin Lloegr o 2006 tan 2012, a chyn hynny bu'n Gyfarwyddwr Strategaeth Iechyd yn Awdurdod Iechyd Strategol Swydd Gaer a Glannau Merswy. Rhwng 1991 a 2002, roedd yn Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn Awdurdod Iechyd Lerpwl, lle arweiniodd y gwaith o ddatblygu a gweithredu Cynllun Iechyd Dinas Lerpwl.

Cyflwynwyd y radd gan Julian Hopkin, Athro Meddygaeth Arbrofol ym Mhrifysgol Abertawe a chyn-bennaeth Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe. Meddai: "Prif ffocws Dr Hussey o hyd yw darparu gwasanaeth iechyd gwell i bawb yng Nghymru. Mae hefyd wrth wraidd ail-ffocysu sylw ar bwysigrwydd a gwerth mawr gofal iechyd sylfaenol o'r radd flaenaf - gyda meddygfeydd teulu cryf a gofal iechyd cymunedol cwbl integredig."

Wrth dderbyn ei gradd, dywedodd Dr Hussey: "Anrhydedd yw cael fy nghydnabod gan Brifysgol Abertawe gyda'r radd hon. Dwi'n edrych ymlaen at gwrdd â myfyrwyr a staff a chlywed rhagor am eu gwaith ym meysydd gwyddoniaeth ac arloesi."