Debra Williams

Debra Williams‌Mae Debra Williams ymhlith merched busnes mwyaf blaenllaw Prydain.  Mae'n byw yn ne Cymru ac yn ymgynghori ar gyfer cwmnïau yn y Deyrnas Unedig, yn Ewrop, ac yn yr Unol Daleithiau.  Mae wedi cael nifer o uwch swyddi ac wedi gweithio ar lefel reoli yn rhai o gwmnïau mwyaf adnabyddus y Deyrnas Unedig gan gynnwys Confused.com a Tesco Compare. 

Hi oedd Menyw Arloesol Cymru yn 2006, a chafodd ei chydnabod yn un o’r 200 o brif ferched busnes y Deyrnas Unedig gan y Frenhines ym mis Chwefror 2007.  Mae'n noddwr ac yn fentor ar gyfer yr academi entrepreneuriaid ifainc ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyflwynwyd y radd gan yr Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-ganghellor - Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol ym Mhrifysgol Abertawe. Meddai: "Mae Debra Williams wedi dangos cryfder anhygoel yn ei gyrfa gan adeiladu perthnasoedd busnes effeithiol a chan gyflawni canlyniadau llwyddiannus. Mae'n unigolyn ysbrydoledig, ac mae'n bleser o'r mwyaf i'w derbyn yn aelod o'r Brifysgol hon."

Wrth dderbyn ei gradd, dywedodd Ms Williams: "Dwi'n teimlo'n ddarostyngol i dderbyn y radd hon, ac mae'n anrhydedd fawr hefyd. Mae Prifysgol Abertawe yn ased na ddeellir ei gwerth llawn i economi de Cymru a'n cymunedau, ac mae'n cyflawni llawer wrth hyrwyddo Rhanbarth Abertawe a Chymru fel ei gilydd.

"Mae cyfrannu i'r gwaith arloesol y mae'r Brifysgol yn ei wneud ym meysydd cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth wedi bod yn fraint. Dwi'n falch o fod â chysylltiad â'r Brifysgol ac yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda hi yn y dyfodol."