Datuk Ir. Khairol Anuar Mohamad Tawi

Datuk Ir. Khairol Anuar‌Graddiodd Datuk Ir. Khairol Anuar Mohamad Tawi o Goleg Prifysgol Cymru, Abertawe, fel yr oedd ar y pryd, ym 1983 gyda gradd BSc (Anrh) dosbarth cyntaf ym Mheirianneg Drydanol ac Electronig. Ef yw Cadeirydd Gweithredol a sylfaenydd KAT Technologies Sdn Bhd. 

Sefydlwyd Grŵp Cwmnïau KAT gyntaf oll ym 1994, yn gwmni arloesol yn y busnes dosbarthu symudol talu ymlaen llaw pan gyflwynwyd gwasanaethau talu ymlaen llaw yn wreiddiol ym Malaysia.  Erbyn hyn, mae KAT Technologies yn gwmni gwerth miliynau o bunnoedd sy'n dosbarthu brandiau talu ymlaen llaw enwog gan gynnwys ALTEL, Celcome ac iTalk.

Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, gyflwynodd y radd. Meddai: "Dan arweinyddiaeth Datuk Khairol, mae cenhadaeth KAT i ddod yn gwmni byd-eang ar fin cael ei gwireddu, o ganlyniad i'w ffocws ac uchelgais anhygoel, rhinweddau sydd wedi'i ddiffinio yn ei addysg gan - gynnwys yr addysg a gafodd ym Mhrifysgol Abertawe - ac yn ystod ei yrfa ddisglair."

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd Datuk Ir. Khairol Anuar Mohamad Tawi: "Rwy'n derbyn y radd hon yn anrhydedd mawr, gyda phob gostyngeiddrwydd, oddi wrth fy alma mater, Prifysgol Abertawe. Rwy'n teimlo'n falch, yn freintiedig, ac ar yr un pryd yn ddarostyngol, i gael fy nghydnabod gan Gyngor, Senedd a Llys Prifysgol Abertawe, a dybiodd fy mod yn haeddu'r wobr hon.

"Fy ngobaith diffuant yw y bydd y wobr hon yn gatalydd i ddod â Phrifysgol Abertawe a fy sefydliad innau, Grŵp Cwmnïau KAT, at ei gilydd i ddatblygu rhaglenni a phrosiectau ym maes diwydiant ac yn y byd academaidd."