Dyfarniadau Anrhydeddus 2015

Rhys Ifans

Mae Rhys Ifans yn actor Cymraeg cynhyrchiol sydd wedi serennu mewn ffilmiau eiconig gan gynnwys Twin Town, a osodwyd yn Abertawe.  

Darllenwch fwy...

Yr Athro Eiddwen Harrhy

Mae'r Athro Harrhy'n soprano Gymreig o fri rhyngwladol sy'n byw yn Abertawe ac sydd wedi perfformio ar lwyfannau Tai Opera enwocaf y byd. 

Darllenwch fwy...

Yr Athro Gabriele Veneziano

Mae'r Athro Gabriele Veneziano yn ffisegydd damcaniaethol disglair.  Ef oedd y cyntaf i astudio Cosmoleg Llinynnau a'r posibilrwydd o feddwl am gosmoleg cyn y glec fawr mewn modd gwyddonol. 

Darllenwch fwy...

Ieuan Wyn Jones

Tan yn ddiweddar, Ieuan Wyn Jones oedd Aelod Cynulliad Ynys Môn. Ym mis Mehefin 2013, cyhoeddodd y byddai'n ymddiswyddo er mwyn derbyn yr her newydd o arwain Parc Gwyddoniaeth Menai. 

Darllenwch fwy...

Mel Nurse

Yn adnabyddus ar draws y ddinas fel 'Mr Swansea', mae Mel Nurse yn gawr ei gyfnod yn ninas ei febyd, ac yn arbennig felly ym myd y bêl gron.  

Darllenwch fwy...

Datuk Ir. Khairol Anuar Mohamad Tawi

Graddiodd Datuk Ir. Khairol Anuar Mohamad Tawi o Goleg Prifysgol Cymru, Abertawe, fel yr oedd ar y pryd, ym 1983 gyda gradd BSc (Anrh) dosbarth cyntaf ym Mheirianneg Drydanol ac Electronig. 

Darllenwch fwy...

Debra Williams

Mae Debra Williams ymhlith merched busnes mwyaf blaenllaw Prydain.  Mae'n byw yn ne Cymru ac yn ymgynghori ar gyfer cwmnïau yn y Deyrnas Unedig, yn Ewrop, ac yn yr Unol Daleithiau.

Darllenwch fwy...

Dr Ruth Hussey

Mae'n hanu o Ogledd Cymru'n wreiddiol, a phenodwyd Dr Hussey'n Brif Swyddog Meddygol Cymru yn 2012. 

Darllenwch fwy...

Yr Athro Badran Al-Omar

Graddiodd yr Athro Dr Badran Al Omar o Brifysgol Abertawe ym 1995, yn Ddoethur Athroniaeth mewn Gweinyddiaeth Iechyd ac Ysbytai o Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.  

Darllenwch fwy...

Yr Athro Emilio Gerboni

Mae'r Athro Emilio Gerboni wedi bod yn arbenigwr ar Ddelweddu, Cyfathrebu Graffig, Pecynnu, a Throsi ers 60 blynedd. 

Darllenwch fwy...