Yr Athro Athene M Donald DBE FRS

Prof_DonaldMae'r Fonesig Athene M Donald yn Athro Ffiseg Arbrofol ym Mhrifysgol Caergrawnt ac yn arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes ffiseg mater meddal. Mae gan ei hymchwil mewn meysydd megis cydgrynhoad protein botensial i fod yn berthnasol i glefydau niwroddirywiol megis clefyd Alzheimer. Mae wedi ennill amrywiaeth o wobrau, megis Medal Faraday y Sefydliad Ffiseg. Yn 2009 fe'i disgrifiwyd gan New Statesman fel un o'r deg o bobl a fydd yn newid y byd, ac yn 2011 cynhwysodd The Guardian hi yn y rhestr o'r cant o fenywod pwysicaf ym maes Gwyddoniaeth a Meddygaeth. Daeth yn Fonesig Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig yn 2010.