Yr Athro Anthony John Grenville Hey CBE

Yr Athro Anthony John Grenville Hey CBE

Astudiodd yr Athro Hey ym Mhrifysgol Rhydychen fel myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig, gan ennill PhD mewn Ffiseg Ddamcaniaethol ym 1970. Gyda Jack Dongarra, Rolf Hempel a David Walker, ysgrifennodd y fanyleb gyntaf ar gyfer safon rhaglen cyfrifiadura paralel, "Message Passing Interface", neu MPI fel y'i gelwir. O 2001 tan 2005 penodwyd gan Lywodraeth y DU i arwain ei Rhaglen e-Wyddoniaeth.

Yn 2005 daeth yn Is-lywydd Cyfrifiadura Technegol Cyfrifiadura ym Microsoft. Ei rôl bresennol yw Is-lywydd Cysylltiadau Ymchwil, sy'n isadran o Microsoft Research. Enillodd CBE yn 2005.