Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones

Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones

Sir David Lloyd JonesEnillodd Dr Haywood PhD mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Abertawe ym 1989. Ers hynny mae wedi cael gyrfa ddisglair ac amrywiol, gan gynnwys bod yn Rheolwr Materion Ewropeaidd Awdurdod Datblygu Cymru ac yn Gyfarwyddwr CBI Cymru, sy'n cynrychioli cyflogwyr mwy Cymru, gan ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill yng Nghymru. Ym 1994 hi oedd enilydd cyntaf gwobr Menyw'r Flwyddyn yng Nghymru. Yn 2008 sefydlodd bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig Haywood Hain gyda'i gwˆ r, y Gwir Anrhydeddus Peter Hain AS.  Yn 2012 cafodd ei phenodi gan Weinidog Cymru dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth fel Cadeirydd Grwˆp Gorchwyl a Gorffen ar Ddinas-ranbarthau.