Dyfarniadau Anrhydeddus 2014

Yr Athro John Baylis

Mae'r Athro John Baylis yn arweinydd academaidd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ac mae wedi ysgrifennu sawl testun arloesol ar y pwnc.

Darllen mwy

Dr Carol Bell

Dr Carol Bell arbenigo mewn preifateiddio cwmnïau olew, a dechreuodd ei gyrfa mewn datblygu a chynllunio corfforaethol gyda RTZ Oil and Gas.

Darllen mwy

Yr Athro Anthony John Grenville Hey CBE

Astudiodd yr Athro Hey ym Mhrifysgol Rhydychen fel myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig, gan ennill PhD mewn Ffiseg Ddamcaniaethol ym 1970.

Darllen mwy

Mr Grenville Thomas

Grenville Thomas, a anwyd yn Abertawe, yw un o beirianwyr mwngloddiol mwyaf medrus y byd, ac un o ddarganfyddwyr mwyaf blaenllaw cyfoeth mwynau.

Darllen mwy

Mr Gordon Thomas Stuart

Ganwyd Gordon Thomas Stuart, artist sy'n gweithio yn Abertawe, yng Nghanada.

Darllen mwy

Mr Carl Hadley OBE

Wedi'i hyfforddi fel peiriannydd, gweithiodd Mr Hadley yn y diwydiannau papur, peirianneg drydanol ac alwminiwm mewn sawl rhan o'r DU, gydag aseiniadau tramor.

Darllen mwy

Y Gwir Anrhydeddus Y Farwnes Hale o Richmond DBE

Daeth y Farwnes Hale yn Gwnsler y Frenhines ym 1989, ac mae ei gyrfa wedi cynnwys nifer o gyflawniadau nodedig.

Darllen mwy

Mr Robert John

Gweithiodd Robert John fel bancwr buddsoddi yn y Ddinas rhwng 1973 a 1987 ac mewn nifer o rolau uwch gyda Citibank a'r Grwp San Steffan Cenedlaethol. 

Darllen mwy

Dr Elizabeth Haywood

Enillodd Dr Haywood PhD mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Abertawe ym 1989 ac ers hynny mae wedi cael gyrfa ddisglair ac amrywiol.

Darllen mwy

Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones

Ganwyd Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones ym Mhontypridd. Dechreuodd ei yrfa pan alwyd i'r Bar, Middle Temple ym 1975. 

Darllen mwy

Dr Randy Burton

Yn raddedig o Yale, Dr Randy Burton yw un o'r cyfreithwyr ynni rhagorol yn yr Unol Daleithiau.

Darllen mwy

Dr Renu Khator

Dr Renu Khator yw wythfed canghellor System Prifysgol Houston, a thrydydd llywydd ar ddeg Prifysgol Houston.

Darllen mwy

Mr Dennis Gethin

Ganwyd Dennis Gethin ym Mlaendulais, ger Castell-nedd, ac mae wedi cyflawni gyrfaoedd llwyddiannus mewn rygbi a'r gyfraith.

Darllen mwy

Mr Alun Wyn Jones

Mae Alun-Wyn Jones, a anwyd yn Abertawe, yn raddedig yn y gyfraith o Brifysgol Abertawe ac yn chwaraewr rygbi rhyngwladol i Gymru.

Darllen mwy

Yr Athro Athene M Donald DBE FRS

Mae'r Fonesig Athene M Donald yn Athro Ffiseg Arbrofol ym Mhrifysgol Caergrawnt ac yn arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes ffiseg mater meddal.

Darllen mwy

Ms Cerys Matthews MBE

Ganwyd Cerys Matthews yng Nghaerdydd ac fe'i magwyd yn Abertawe. Enillodd sylw'r cyhoedd gyntaf fel prif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau o gryno ddisgiau, Catatonia.

Darllen mwy