Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo

 

Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo Gaeaf – Rhagfyr 2018

 Dydd Llun 17 Rhagfyr 2018

Am fanylion llawn, porwch

Amserlen Meddygaeth - Rhagfyr 2018

Amserlen Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd - Rhagfyr 2018

 9:30am    

Cynulliad 1 

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

 • Pob rhaglen

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (I)

 • Seicoleg

 11:30am    

Cynulliad 2

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (II) 

 • Astudiaethau Iechyd  Rhyngbroffesiynol

 

 

 

 2:15pm    

Cynulliad 3 

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (III)

 • Nursio Israddedig

 4:15pm    

Cynulliad 4 

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (IV)

 • Heneiddio
 • Iechyd Cyhoeddus, Polisi Cyhoeddus a'r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Nyrsio Ôl-raddedig a Gofal Amdriniaethol

 

 Dydd Mawrth 18 Rhagfyr 2018

Am fanylion llawn, porwch

Amserlen yr Ysgol Reolaeth - Rhagfyr 2018

Amserlen y Gyfraith - Rhagfyr 2018

 

 9:30am    

Cynulliad 1

Yr Ysgol Reolaeth (I)

 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Economeg
 • Rheoli (rhaglenni heb cromfachau)

 

 11:30am    

Cynulliad 2

Yr Ysgol Reolaeth (II)

 • Busnes
 • Rheoli (holl rhaglenni gyda cromfachau)

 2:15pm    

Cynulliad 3

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

 • Pob rhaglen

 

 

 Dydd Mercher 19 Rhagfyr 2018

Am fanylion llawn, porwch

  Amserlen y Celfyddydau a’r Dyniaethau - Rhagfyr 2018

Amserlen Peirianneg - Rhagfyr 2018

Amserlen Gwyddoniaeth - Rhagfyr 2018

 

 9:30am    

Cynulliad 1 

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (I)

 • Ieithoedd Gymhwysol, Iaith Saesneg a TESOL
 • Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Ieithoedd, Cyfiaethu a Dehongli
 • Cyfryngau a Chyfathrebu a Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Cymraeg

 11:30am    

Cynulliad 2

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (II)

 • Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg
 • Hanes
 • Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Adran Addysg Barhaus Oedolion

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

 

 2:15pm     

Cynulliad 3

Y Coleg Peirianneg

 • Pob rhaglen
 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff

 

 

 4:15pm    

Cynulliad 4

Y Coleg Gwyddoniaeth

 • Pob rhaglen

 

Cewch gofrestru ar gyfer Graddio o 14 Medi 2018. Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau. Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddio, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio.

Cynhelir pob Cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe, SA1 8EN. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd, drwy ffonio 01792 602703 / 01792 295293 / 01792 602298 / 01792 602755 neu e-bostio graduation@abertawe.ac.uk.

Ymwadiad

Bydd Prifysgol Abertawe yn gwneud ei gorau i gadw at y dyddiadau a'r lleoliadau a drefnwyd ar gyfer y cynulliadau graddio.  Fodd bynnag, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol, gallai’r cynulliadau gael eu dal yn ôl, eu hadleoli i leoliad arall neu eu gohirio. Pan fydd hyn yn digwydd, nid yw Prifysgol Abertawe yn gyfrifol am unrhyw anghyfleustra na chostau y gallai digwyddiad o'r fath eu hachosi.

Dyddiadau'r Haf
Summer dates image

Cynhelir Seremonïau Graddio a Gwobrwyo’r Gaeaf o ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019 – dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019

Cyhoeddir amserlen lawn ym mis Chwefror 2019.