Prosiectau ymchwil ar gyfer myfyrwyr sy'n ariannu eu hunain

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy'n ariannu eu hunain ar gyfer y prosiectau ymchwil canlynol. Sylwer nad rhestr gynhwysfawr yw hon ac mae pob croeso i chi gysylltu â'ch adran o ddiddordeb i drafod dewisiadau ymchwil.

Cewch wybodaeth bellach am gostau astudio ar raglen ymchwil, yn ogystal â chyngor ar dderbyn cyllid ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Os ydych chi'n chwilio am brosiect sydd â chyllid wedi'i atodi, ewch i'n tudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau.