Dod o hyd i raglen ymchwil ôl-raddedig

Cyfeiriadur Arbenigedd – defnyddiwch yr adnodd isod i chwilio’n uniongyrchol am academyddion sy’n gweithio yn eich maes chi. Chwiliwch trwy gyfrwng allweddeiriau cyffredinol neu feysydd pwnc – porwch broffiliau academaidd i ddarganfod y person mwyaf tebygol o fod â diddordeb yn eich syniad yna cysylltwch yn uniongyrchol â hwy.

Chwiliwr Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig – Defnyddiwch yr adnodd isod i ddod o hyd i radd ymchwil.

Ysgoloriaethau Ymchwil – edrychwch am ysgoloriaeth ymchwil ar ein tudalen gwe Ysgoloriaethau Ymchwil. Diweddarir y rhestr drwy gydol y flwyddyn wrth i gyfleoedd ariannu newydd ddod ar gael.

Cyfeiriadur Arbenigedd