Gareth Taylor (Daearyddiaeth)

  • Enw:                      Gareth Taylor
  • Oed:                      21
  • Cwrs:                    Daearyddiaeth

Beth wnaeth i ti ddewis Abertawe?

y cwrs, y lleoliad a natur groesawgar staff yr adran.

Beth yw'r peth gorau am astudio dy radd?

Rwy'n cael teithio. Yn ddiweddar fe fues i ar daith gwaith maes yn Vancouver, Canada.

Beth yw'r peth gorau am astudio yn Abertawe?

Mor hawdd yw cael gafael ar adnoddau a'r gefnogaeth gan y staff.

Wnest ti lwyddo i wneud ffrindiau newydd yn hawdd?

Do. Hawdd iawn, drwy'r Gymdeithas Gymraeg (y Gym Gym) a'r tȋm pêl-droed, a hefyd y myfyrwyr yn y llety a'r myfyrwyr ar yr un cwrs â fi.

Wnest ti ymuno ag unrhyw gymdeithasau? Os do, wnest ti eu mwynhau nhw?

Fe ymunais i â'r Gym Gym, oedd yn wych. Fe wnes i lawer o ffrindiau drwy wahanol weithgareddau a chymdeithasau. Fe wnes i hefyd ymuno â thȋm pêl-droed gwych.

Sut mae Abertawe wedi dy baratoi di ar gyfer gyrfa yn y dyfodol?

Rwy'n teimlo beth bynnag fydd fy ngyrfa yn y dyfodol bod Abertawe wedi fy mharatoi i drwy roi sgiliau i fi a fydd yn werthfawr.

Alli di ddweud ychydig wrthon ni am dy waith gwirfoddol ar gyfer elusen Abertawe, Discovery?

Roeddwn i’n rhan o dîm a fuodd yn gweithio yn Siavonga, Zambia am fis yn ystod haf 2012, ac ar ôl dod yn ôl, fe ddechreuais i fel Cydlynydd Prosiect ar gyfer prosiect o’r enw Glocal, sy’n gwneud cysylltiadau rhwng ysgolion yn ardal Abertawe ac yn Siavonga. Hyd yma rydyn ni wedi cysylltu dwy ysgol – Ysgol Gynradd Waun Wen gyda Bbakasa, ac Ysgol Pentrehafod gyda Matua. Rydw i hefyd yn un o Ymddiriedolwyr yr elusen.

Beth yw dy hoff atgof yn Abertawe?

Mae gen i lawer! Dau atgof sy’n aros yn y cof yw chwarae yn rownd derfynol Cwpan Myfyrwyr Abertawe yn Sain Helen, ddwy flynedd yn olynol. Fe enillon ni’r cwpan y ddau dro ac fe gefais i’r fraint o godi’r tlws fel capten yr ail dro.

Beth yw dy gyngor ar gyfer darpar fyfyrwyr sy’n meddwl am ddod i Abertawe?

Edrychwch ymhellach na dim ond y cwrs. Edrychwch beth sydd gan y brifysgol i’w gynnig – llawer iawn!