Catherine Harries. BA Cymraeg (iaith gyntaf)

  • Enw:             Catherine Harries
  • Oed:              21
  • Cwrs:            Cymraeg (iaith gyntaf)

Pam y dewisoch chi Brifysgol Abertawe?

Dewisais Abertawe am ei fod yn campws cartrefol iawn gyda darlithwyr cefnogol a chyfeillgar.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich cwrs?

Fy hoff beth am y radd yw'r amrywiaeth o bynciau, gallwch astudio sawl agwedd, nid yn unig yr iaith.

Beth yw’r peth gorau am fod yn fyfyriwr yn Abertawe?

Gyda chyfleusterau o bob math mewn un lle, mae'n hawdd dod o hyd i'r hyn sydd angen arnoch - yn wahanol i lawer o brifysgolion sydd wedi eu gwasgaru ar draws sawl safle.

Wnest ti lwyddo i wneud ffrindiau newydd yn hawdd?

Do. Mae gymaint o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd, nid yn unig yn eich llety ac ar eich cwrs. Dyma reswm da iawn i ymuno â chymdeithasau.

Wnest ti ymuno ag unrhyw gymdeithasau? Os do, wnest ti eu mwynhau nhw?

Do. Roeddwn wrth fy modd yn Y Gymdeithas Gymraeg, maent yn cynnal nifer o weithgareddau, nosweithiau hwyl a theithiau i ffwrdd ar gyfer y rygbi. Rwyf wedi bod i Ddulyn ac i Baris ac wedi joio mas draw! Hefyd, ymunais â chlwb pêl-droed. Gwnes i lawer o ffrindiau da iawn yma hefyd a chefais lawer o hwyl, yn enwedig pan deithion ni i Sbaen yn fy mlwyddyn cyntaf.

Sut mae Abertawe wedi dy baratoi di ar gyfer gyrfa yn y dyfodol?

Er ei fod yn gartrefol, mae Abertawe wedi magu fy hyder wrth i mi ddod yn fwy a mwy annibynnol. Rwyf wedi ennill nifer o sgiliau yn fy amser yma ac rwy'n sicr y byddant yn hanfodol i unrhyw lwyddiant yn y dyfodol.

Beth yw dy hoff atgof yn Abertawe?

Mae 'na gannoedd! Os oedd yn rhaid imi bigo un, fy niwrnod graddio bydde fe. Mae'n foddhaol iawn i weld bod yr holl waith rydych wedi gwneud dros y tair blynedd wedi bod o werth, ac er iddo fwrw ar y diwrnod roedd yn ddiwrnod hyfryd o hyd!

Beth yw dy gyngor ar gyfer darpar fyfyrwyr sy’n meddwl am ddod i Abertawe?

Cymerwch fantais ar bob cyfle, ar gyfleoedd academaidd yn ogystal â chyfleoedd cymdeithasol. Mae mor bwysig i fanteisio ar yr holl bethau sydd gan y brifysgol i'w chynnig!