Y Cydlynwyr Anabledd gweinyddol ac academaidd ar gyfer pob coleg

Yn eich coleg mae yna gydlynwyr anabledd gweinyddol ac academaidd sy'n sicrhau bod cefnogaeth ac addasiadau ar gael i'ch cynorthwyo chi â'ch anableddau, anawsterau iechyd meddwl a / neu gyflyrau meddygol cysylltiedig. Mae'r cydlynwyr gweinyddol ac academaidd yn perfformio swyddogaethau ar wahân i'ch cefnogi chi:

Pwy ddylwn i gysylltu?