BETH YW'R SWYDDFA ANABLEDD YN WNEUD?

Ein cenhadaeth yw darparu gwasanaethau gwybodaeth ac arweiniad proffesiynol i fyfyrwyr anabl, myfyrwyr ag anghenion penodol a/neu gyflyrau meddygol, o’r adeg gwneud cais hyd at y diwrnod graddio. Ein nod yw cael gwared ar arferion gwahaniaethol, sicrhau cyfleusterau hygyrch a darparu gwasanaethau hyblyg i fyfyrwyr y mae arnynt angen cymorth drwy barhau i adolygu a gwella ein gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd safonau arfer gorau. Mae'r Swyddfa Anabledd yn rhan o Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Cynhwysol.