Mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yma i roi cefnogaeth i chi o ran datblygu eich sgiliau astudio academaidd i'ch helpu i gyflawni eich nodau.

Os ydych chi’n mynychu'r Brifysgol am y tro cyntaf neu'n cymryd y cam nesaf ar eich taith academaidd, gallwn eich helpu i bontio'r bwlch rhwng ble rydych chi ar hyn o bryd a ble mae angen i chi fod.

Gallwch gynyddu eich potensial i'r eithaf a datblygu eich hyder trwy ystod o gyrsiau, gweithdai a thiwtorialau untro.

Mae pob un o'n staff yn gymwys iawn a chanddynt flynyddoedd o brofiad gan roi cyngor a chymorth cyfeillgar a phroffesiynol.

Datblygu Sgiliau Academiadd 1. Pontio'r bwlch 2. Ymgyfarwyddo 3. Addasu a datblygu 4.Cael eich grymuso i ddysgu 5. Cyflawnwch eich nod

Adborth

Os ydych chi'n meddwl ein bod wedi gwneud gwaith gwych neu os oes gennych awgrymiadau ar gyfer gwella, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cwyn, ewch i dudalen we gweithdrefn gwyno'r brifysgol.