Canolfan Llwyddiant Academaidd

Amdanom ni

Mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yma i roi cefnogaeth i chi o ran datblygu eich sgiliau astudio academaidd i'ch helpu i gyflawni eich nodau.

Os ydych chi’n mynychu'r Brifysgol am y tro cyntaf neu'n cymryd y cam nesaf ar eich taith academaidd, gallwn eich helpu i bontio'r bwlch rhwng ble rydych chi ar hyn o bryd a ble mae angen i chi fod.

Gallwch gynyddu eich potensial i'r eithaf a datblygu eich hyder trwy ystod o gyrsiau, gweithdai a thiwtorialau untro.

Mae pob un o'n staff yn gymwys iawn a chanddynt flynyddoedd o brofiad gan roi cyngor a chymorth cyfeillgar a phroffesiynol.

Datblygu sgiliau academaidd

Sut allwn ni fod o fudd i chi?

Mynychwch ein cyrsiau, ein gweithdai a'n tiwtorialau un i un i:

  • Wella eich ysgrifennu
  • Adnewyddu eich sgiliau mathemateg
  • Adeiladu eich gwybodaeth am ystadegau
  • Datblygu eich gallu i feddwl yn feirniadol
  • Rheoli eich amser yn well
  • Gwella eich sgiliau digidol
  • Hogi eich sgiliau cyfathrebu
  • Dysgu sut i osgoi llên-ladrad

Os oes gennych chi Anhawster Dysgu Penodol (SpLD), anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu gyflwr meddygol, mae gan y Ganolfan Llwyddiant Academaidd Diwtoriaid Arbenigol i gefnogi eich dysgu.

Adborth

feedback

Os ydych chi'n meddwl ein bod wedi gwneud rhywbeth gwych neu os oes gennych chi awgrymiadau am wella, byddem yn dwlu ar glywed gennych chi. 

adborth‌‌
 
Gallwch ddarllen Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr y Brifysgol yma.