Cyfres o Ddarlithoedd Ffydd a Moeseg...ydych chi'n ymgodymu â materion moesegol sy'n gysylltiedig â'ch bywyd, astudio neu waith? Beth allen nhw fod? Rydym yn ceisio darganfod beth yw'r materion hyn a datblygu cyfres o ddarlithoedd sy'n cynnig cyfle i ffydd ryngweithio â'r materion hyn.

Gwaith Rhyng-ffydd...Gan weithio gyda phobl o sawl ffydd a chred wahanol, mae'r Gaplaniaeth yn cynnig nifer o ddigwyddiadau gwahanol yn ystod y flwyddyn i hyrwyddo gweithgareddau rhyng-ffydd.
Wythnos Ryng-Ffydd 2018
Wythnos Ryng-ffydd yn Abertawe: Byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn y Brifysgol yn yr wythnos rhwng 11 a 18 Tachwedd 2018 gan gynnwys
Panel Holi Rhyng-ffydd wedi'i gadeirio gan y Parchedicaf John Davies, Archesgob Anglicanaidd Cymru. Nos Fercher 14 Tachwedd am 6pm yn Narlithfa James Callaghan, Campws Parc Singleton, Abertawe