Y Gaplaniaeth ar Gampws Singleton

Mae croeso i chi ymuno â ni am gyrddau addoli rheolaidd ar Gampws Parc Singleton ar yr amserau canlynol:

  • Myfyrdod Dyddiol - 8.30am (arweinir gan bobl o bob ffydd a heb ffydd)
  • Addoliad Dydd Mercher - (Addoliad Cristnogol Anffurfiol - croeso i bobl o bob enwad)
  • Y Mosg ar Gampws Parc Singleton
  • Lle ffydd newydd ar Gampws y Bae: Edrychwn ymlaen yn fawr at weld lle amlffydd newydd yn cael ei adeiladu ar Gampws y Bae yn yr hydref eleni. Bydd hyn yn golygu y gallwn gynnig llawer o ddigwyddiadau a chyfleoedd i addoli mewn lleoliad parhaol yn y Bae. Yn y cyfamser, cadwch lygad ar y dudalen hon a'r cyfryngau cymdeithasol am ddigwyddiadau penodol.

Dysgu sut i fyfyrio
Gweddi Ddyddiol
Dod o hyd i ap gweddïo i chi