Adran Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Cyflwyniad

I lawer o bobl, mae'r brifysgol yn lle i wneud ffrindiau am fywyd, i ennill cyfoeth o brofiad, i gael addysg wych ac i ddatblygu sgiliau am gyflogaeth. Gallai fod yn frawychus i ddechrau ond mae llawer o gymorth a chefnogaeth ar gael i chi. Y peth pwysicaf yw gofyn am wybodaeth, cyngor neu gefnogaeth pryd bynnag y mae eu hangen arnoch. Mae angen cymorth ar bawb o bryd i'w gilydd ac mae tîm o arbenigwyr ar gael gennym i'ch helpu chi weithio drwy unrhyw anawsterau. Rydyn ni'n anelu at ddarparu gwasanaethau integredig, proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr ac sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chefnogaeth i alluogi pob myfyriwr i ddatblygu a chyflawni ei botensial/photensial llawn.

Ein Gwerthoedd

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

Cymorth proffesiynol, pan rydych chi ei angen ef

Darllen mwy.

Gwasanaethau Preswyl

Gwasanaethau Preswyl

Yn gwneud Abertawe’n ail gartref i chi.

Darllen mwy

 

Canllaw ar help a chefnogaeth ychwanegol

Cymorth ar gael i fyfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys anableddau dysgu penodol, iechyd meddwl, cyflyrau sbectrwm awtistiaeth neu feddygol. Darllen mwy.

ELTS

ELTS

Gall Gwasanaethau Dysgu Saesneg eich helpu i wella eich sgiliau iaith.

Darllen mwy.

Canolfan Llwyddiant Academaidd

Eich helpu i lwyddo yn y brifysgol.

Darllen mwy

Dyfarniadau ac Achrediadau

CSE

THE Award