Cefnogi myfyrwyr gyda’r argyfwng costau byw

Rydym ni'n gwybod bod hwn yn amser anodd, felly rydym ni'n cefnogi myfyrwyr yn ystod yr argyfwng costau byw drwy gynnig 10 pryd o fwyd o'n bwydlen graidd am £2.00.

Gyda chyris, mac a chaws, raps halwmi a mwy, mae rhywbeth at ddant pawb yn y brif fwydlen:

O’r brif fwydlen i £2.00 yn unig:

 • Pysgod a sglodion gyda phys a saws tartar.
 • Korma cyw iâr a reis
 • Macaroni a chaws, salad a bara garlleg (LLYSIEUOL)
 • Lasagne cig eidion a bara garlleg
 • Tsili a reis (FEGAN)
 • Cynnig Brechdan a Mwy
 • Byrgyr Califfornia Sbeislyd heb sglodion (FEGAN)
 • Halŵmi Periwaidd wedi'i lapio, heb sglodion (LLYSIEUOL)
 • Balti llysieuol a reis (LLYSIEUOL)
 • Salad cyw iâr Cesar Periwaidd
 • Hola Pollo - chwarter cyw iâr a reis sbeislyd (HALAL)

Mae’r cynnig dim ond ar gael i fyfyrwyr. Mae’r cynnig ar gael drwy’r dydd bob dydd, am amser cyfyngedig yn unig a gall newid. Rhaid cyflwyno archebion drwy ap UniFoodHub.

SUT I ARCHEBU BWYD DRWY'R AP UniFoodHub

MANNAU CASGLU BWYD:

The Refectory

Swansea Social Hideaway

Callaghans

Coffeeopolis

Costa at The College

Café Glas