Coronafeirws: y diweddaraf
Yoyo Wallet, download our loyalty app now

Yoyo Wallet

Bwyta ac ennill mwy gyda Yoyo Wallet! Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi ymuno ag Yogo Wallet! Bydd yr ap ffyddlondeb a gwobrwyo rhad ac am ddim ar gyfer ffonau clyfar yn cynnwys cynigion unigryw am ostyngiadau ac yn eich gwobrwyo â phwyntiau bob tro y byddwch yn gwario.

Gallwch ennill 1 pwynt am bob ceiniog y byddwch yn ei gwario yn y gwasanaethau arlwyo a gallwch gasglu eich pwyntiau i ennill gwobrau!

Mae Yoyo yn gwneud y broses dalu'n haws; mae’n golygu na fydd angen i chi boeni am ddod o hyd i'ch cerdyn ffyddlondeb byth eto. Enillwch stampiau awtomatig wrth brynu coffi (mae gan bob brand o goffi ei gardiau stamp ei hun), burrito a salad.

Unwaith y byddwch wedi prynu'r nifer ofynnol o eitemau, byddwch yn ennill nwyddau am ddim! Cadwch lygad ar yr ap i gael mwy o gardiau stamp ac eitemau er mwyn cyfnewid eich pwyntiau.

Mae'n syml cael yr ap RHAD AC AM DDIM, yr hyn y mae angen i chi ei wneud yw;

  1. Lawrlwytho'r ap
  2. Creu cyfrif a nodi eich man addysg/gweithle fel Prifysgol Abertawe
  3. Cysylltu eich cerdyn talu
  4. Talu, casglu pwyntiau ffyddlondeb a gwobrau