Diweddaru Yoyo Wallet - Medi 2020

Wrth werthuso'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig, gwnaed y penderfyniad anodd i ddod â'r Waled Yoyo i ben. Felly, ni fydd pwyntiau'n cael eu cronni wrth ailagor.

Gallwch ddefnyddio'r pwyntiau a'r talebau presennol ar rai cynnyrch tan 1 Ebrill 2021.

Caiff rhagor o wybodaeth ei chyhoeddi'n fuan i'r rhai yr effeithir arnynt.