Coronafeirws: y diweddaraf

Wrth i'r sefyllfa gyda'r Coronafirws ddatblygu, iechyd a lles ein staff a'n myfyrwyr yw ein blaenoriaethau. Byddwn yn lleihau ein gwasanaeth ac yn rhoi trefniadau dros dro ar waith er diogelwch staff a'n holl gwsmeriaid.

Byddwn yn gweithredu'r oriau agor cyfyngedig isod rhwng 20 Mawrth a 30 Mawrth.

Campws Parc Singleton

Blas:

Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30-19.00

Dydd Sadwrn a dydd Sul 10.00-14.00

Fusion:

Dydd Llun i ddydd Gwener 10.30-14.30

Campws y Bae

The Core

Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30-19.00

Dydd Sadwrn a dydd Sul 10.00-14.00

 

Er mwyn parhau i gynnig ein gwasanaethau, gan ystyried diogelwch cwsmeriaid, byddwn yn rhoi rhai addasiadau dros dro ar waith i ddarpariaeth yr holl Wasanaethau Arlwyo, gan gynnwys:

  • Ni fydd unrhyw ran o'r gwasanaeth yn derbyn taliadau arian parod.  Mae'r dulliau talu eraill sy'n dderbyniol yn cynnwys cardiau debyd/credyd, cardiau bwyd, cardiau digyffwrdd, Apple Pay ac Yoyo Wallet.
  • Ni fydd llestri ar gael yn unrhyw ran o'r gwasanaeth, a darperir eitemau tafladwy yn eu lle.
  • Ni fydd caffis/siopau/y ffreutur yn derbyn cwpanau ailddefnyddio ar gyfer diodydd poeth. Fodd bynnag, ni fydd y dreth ar gwpanau tafladwy yn cael ei chodi yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd oriau agor ar ôl 30 Mawrth yn cael eu hadolygu gan ystyried y galw cyffredinol. Bydd gwasanaeth bwyd poeth yn cael ei ddarparu o hyd ar Gampws Singleton a Champws y Bae drwy gydol y cyfnod hwn. Caiff unrhyw newidiadau i oriau agor eu cyhoeddi ymlaen llaw.

 

Gwasanaethau Lletygarwch

Bydd yr holl wasanaethau lletygarwch ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau yn cael eu lleihau a bydd archebu ar-lein yn cael ei atal dros dro. Dylid cyflwyno ceisiadau am wasanaeth drwy e-bost i eat@abertawe.ac.uk