Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Students eating in Blas, Fulton House

Wrth i ni addasu i'r normal newydd, bydd bwyta ar y campws yn edrych ychydig yn wahanol i'r arfer am y tro. 

I'n helpu ni i'ch cadw chi, ein cwsmeriaid a'n staff yn ddiogel, byddwn yn lleihau nifer y mannau arlwyo sydd ar agor, yn ogystal â chynnig llai o fwydlen.

Byddwn yn ailagor cymaint o'n mannau arlwyo â phosibl pan fydd yn ddiogel i chi wneud hynny ac yn edrych ymlaen at roi mwy o seigiau blasus i chi!