Coronafeirws: y diweddaraf
Students eating in Blas, Fulton House

Rhwng y ddau gampws â mwy na 15 o leoliadau, mae’r Gwasanaethau Arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe’n cynnig opsiynau bwyta at ddant – a deiet – pawb!

Mae’n mannau arlwyo’n cynnig amrywiaeth o fwydydd, gan gynnwys rhostiau dyddiol, bwyd Indiaidd, Tsieineaidd, Pysgod a Sglodion a bwydydd figanaidd, ymhlith eraill.