Mae’r Gwasanaethau Arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe’n darparu ystod eang o opsiynau ar draws dau gampws, gan gynnwys bwyd Indiaidd, Eidalaidd, Prydeinig a Mecsicanaidd.

Gyda thros 25,000 o fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr i’w bwydo bob dydd, mae ein staff profiadol ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

Am ennill wrth ddysgu? Edrychwch ar ein swyddi gwag cyffredol yma!

Dau fyfyriwr yn mwynhau coffi yng nghaffi GH yn y Neuadd Fawr ar gampws y Bae
Bocs o rholiau wedi eu llenwi a bocs o ffrwythau - y ddau wedi eu paratoi'n hyfryd