Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i'r Swyddfa Weinyddiaeth Gyllid

Mae'r Swyddfa Weinyddiaeth Gyllid ar agor rhwng 9.30yb - 4.00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn cynnig gwasanaeth croesawu cyfeillgar a chymwynasgar i'r holl fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr allanol.

Gwasanaethau a ddarperir:-

  • Cwrdd a chyfarch pob un sy'n ymweld â'r Adeilad Cyllid, a'u cyfeirio at y man y maen nhw'n mynd iddo
  • Ateb unrhyw ymholiadau neu roi gwybodaeth i ymwelwyr
  • Ateb ymholiadau dros y ffôn a'u hanfon at yr unigolyn priodol
  • Man casglu ar gyfer sieciau myfyrwyr a staff
  • Rhoi cymorth i'r Adran Gyllid

 

Gwybodaeth gyswllt:

Ffôn:    01792 295432

E-bost: finance.secretariat@abertawe.ac.uk