Sesiynau galw heibio Swyddfa Gyllid – Nghampws y Parc

Bydd Tîm Cymorth y Swyddfa Gyllid yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd yng Nghampws y Parc, lle bydd aelod penodedig o staff ar gael i ateb ymholiadau yn ymwneud â ffioedd dysgu.

Adran Gyllid, Llawr Gwaelod.

Gweler yr amseroedd galw heibio isod:

Dydd Llyn:             1.00pm – 4.00pm

Dydd Mercher:     10.00am – 1.00pm

Dydd Gwener:       1.00pm – 4.00pm

Ebost :                  income.tuition@swansea.ac.uk

 

Sesiynau galw heibio Swyddfa Gyllid – Campws y Bae

Bydd Tîm Cymorth y Swyddfa Gyllid yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd ar Gampws y Bae, lle bydd aelod penodedig o staff ar gael i ateb ymholiadau yn ymwneud â ffioedd dysgu. Cynhelir y sesiwn cyntaf ar 7 Mehefin 2018, 10am – 1pm. Swyddfa galw heibio – Campws y Bae, Canolfan Wybodaeth y Tŵr.

Gweler yr amseroedd galw heibio isod:

Dydd Iau:             10.00am – 1.00pm

Ebost :                  income.tuition@swansea.ac.uk