Mae'r adran hon yn esbonio'r hyn y mae angen i chi ei wybod am dalu eich ffioedd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym eisiau i chi gael amser gwerth chweil wrth astudio gyda ni, ac rydym eisiau bod yn eglur o ran ein ffioedd fel rhan o'n hymrwymiad i chi. Cyn i chi ddechrau eich astudiaethau, mae'n bwysig iawn eich bod yn sicrhau bod gennych ddigon o arian i dalu am eich astudiaethau; o gofrestru am y tro cyntaf hyd at gwblhau'r radd. Mae'r tudalennau hyn yn esbonio’r hyn y bydd angen i chi ei wneud os bydd eich amgylchiadau'n newid, a’r rheswm dros wneud hynny.

Sut I Dalu Eich Ffioedd

Ffioedd Israddedig

Ffioedd Rhyngwladol

FfIoedd Ôl-raddedigion

Polisi Ad-daliadau

 

Pryd I Dalu Eich Ffioedd

 

 

 Math o Gwrs

Dyddiad Dechrau

Rhandaliad Cyntaf

Ail Randaliad

3ydd Rhandaliad

Ôl-raddedig a Addysgir

Medi 2018

9 Tachwedd 2018 (33%)

8 Chwefror 2019 (33%)

10 Mai 2019 (34%)

 

Dyddiadau rhandaliad ymchwil

Math o Gwrs

Dyddiad Dechrau

Rhandaliad Cyntaf

Ail Randaliad

Ymchwil Ôl-raddedig

Ebrill 2018

06/07/2018

 09/11/2018

Ymchwil Ôl-raddedig

Gorffennaf 2018

09/11/2018

05/04/2019

Ymchwil Ôl-raddedig

Hydref 2018

09/11/2018

05/04/2019

Ymchwil Ôl-raddedig

Ionawr 2019

 05/04/2019

 05/07/2019

Ymchwil Ôl-raddedig

Ebrill 2019

05/07/2019

08/11/2019

Ymchwil Ôl-raddedig

Gorffennaf 2019

 08/11/2019

 03/04/2020

 

CYLLID 'AMSERAU GALW HEIBIO'

Campws y Parc, Adran Gyllid, Llawr Gwaelod:

 Dydd Llun:                   1:00yp – 4:00yp

Dydd Mercher:             10:00yb -1:00yp

Dydd Gwener:              1:00yp – 4:00yp 

Campws y Bae, Canolfan Wybodaeth y Twr:

Dydd Iau:                   10.00yb - 1.00yp

 Y tu allan i'r amseroedd uchod, e-bostiwch income.tuition@abertawe.ac.uk