Coronafeirws: y diweddaraf

Mae cyngor y Llywodraeth ar Iechyd a Hunanynysu yn newid yn aml, felly cadwch lygad arno'n rheolaidd er mwyn cael gwybod y diweddaraf.

Iechyd Ar gyfer cyngor iechyd ar coronafeirws, ewch i NHS 111 online neu Galw Iechyd Cymru.

Dim ond os nad oes gennych fynediad at y rhyngrwyd, cysylltwch ag NHS 111 drwy ffonio 111 – neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

Os oes argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Hunanynysu Gweler hefyd gyngor diweddaraf y Llywodraeth ar hunanynysu

CYNGOR AR ATAL HEINTIAU

Iechyd ac atal heintiau