Coronafirws: Arweiniad Ar Gyfer Prifysgol Abertawe

Rydym yn deall y gall fod gan lawer o'n myfyrwyr a'n staff bryderon am y sefyllfa newidiol mewn perthynas ag achosion o'r coronafirws.

Mae iechyd a lles cymuned y Brifysgol yn hollbwysig i ni ac mae'r Tîm Rheoli Digwyddiadau'n cwrdd yn rheolaidd i sicrhau bod gennyn yr wybodaeth ddiweddaraf i'w rhannu â'n staff a'n myfyrwyr ac i gymryd camau gweithredu priodol os oes angen.

Gan weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym wedi creu'r dudalen we hon fel y prif sianel ar gyfer cyhoeddi'r holl wybodaeth gywir a diweddar am achosion o'r coronafirws.

Swansea University - Coronavirus Advice in Mandarin


Teithio

IECHYD

Y Brifysgol