Teithio Dramor

Mae'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn parhau i gynghori yn erbyn teithiau rhyngwladol dianghenraid, heblaw am deithiau i restr ddethol o wledydd esempt. Mae'r cyngor llawn ar gael yma: Cyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad ar Deithio

O ystyried natur newidiol y sefyllfa fyd-eang ynghylch coronafeirws, dylid mynd ar deithiau rhyngwladol angenrheidiol yn unig. Ni all y Brifysgol ganiatáu unrhyw deithiau busnes i wledydd nad ydynt ar y rhestr esempt.

Teithio