Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Teithio Dramor

CWESTIYNAU CYFFREDIN YNGHYLCH TEITHIO
Caiff y cwestiynau hyn eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn adlewyrchu'r canllawiau swyddogol diweddaraf

TEITHIO DRAMOR
Er mwyn bod yn ofalus, bydd y Brifysgol yn atal unrhyw fyfyrwyr a staff rhag teithio dramor at ddibenion astudio neu weithio am y tro, ac yn asesu sefyllfa pob unigolyn sydd dramor ar hyn o bryd.

Teithio