Coronafeirws: y diweddaraf

Mae'r Holi ac Ateb hyn yn cael eu diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r canllawiau swyddogol diweddaraf

Teithio Dramor

Er mwyn bod yn ofalus, bydd y Brifysgol yn atal unrhyw fyfyrwyr a staff rhag teithio dramor at ddibenion astudio neu weithio am y tro, ac yn asesu sefyllfa pob unigolyn sydd dramor ar hyn o bryd.

Teithio