Ateb eich cwestiynau

Caiff y dudalen hon ei diweddaru’n rheolaidd er mwyn adlewyrchu’r canllawiau swyddogol diweddaraf.


Rydym yn deall y bydd gennych amrywiaeth o bryderon am y mesurau a roddwyd ar waith gan Brifysgol Abertawe.

Os oes gennych ragor o bryderon neu gwestiynau penodol, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i'w hateb, hyd eithaf ein gwybodaeth ar hyn o bryd.

Derbyn myfyrwyr

Astudio Ac Asesu

Lles Myfyrwyr