Coronafeirws: y diweddaraf

Ateb Cwestiynau Rhieni

Yn y fideo holi ac ateb hwn, mae Kevin Child, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, Andrew Rhodes, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol, a Rebecca Lever, Cyfarwyddwr Cysylltiol Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol, yn ateb cwestiynau a gyflwynwyd gan rieni myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi.

Astudio Ac Asesu

DARPAR FYFYRWYR

Lles Myfyrwyr