Coronafeirws: y diweddaraf

DARPAR FYFYRWYR

RHIENI A GOFALWYR

Ateb Cwestiynau Rhieni

Yn y fideo holi ac ateb hwn, mae Kevin Child, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, Andrew Rhodes, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol, a Rebecca Lever, Cyfarwyddwr Cysylltiol Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol, yn ateb cwestiynau a gyflwynwyd gan rieni myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi.

GRWPIAU YSGOL

YMWELWYR CYFFREDINOL