Ateb eich cwestiynau

Caiff y dudalen hon ei diweddaru’n rheolaidd er mwyn adlewyrchu’r canllawiau swyddogol diweddaraf.


Rydym yn deall y bydd gennych amrywiaeth o bryderon am y mesurau a roddwyd ar waith gan Brifysgol Abertawe.

Os oes gennych ragor o bryderon neu gwestiynau penodol, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i'w hateb, hyd eithaf ein gwybodaeth ar hyn o bryd.

Dychwelyd I'ch Campws Yn Ddiogel

Yma yn Abertawe mae ein timau Campws wedi bod yn gweithio'n galed i roi mesurau diogelwch ar waith i baratoi ar gyfer aelodau o staff a myfyrwyr yn dychwelyd i'w campws. Bydd y fideo isod yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y mesurau hyn.

Mae canllawiau iechyd a diogelwch ychwanegol a hyfforddiant ymgynefino gorfodol ar gael i'n staff a'n myfyrwyr ôl-raddedig. Gellir dod o hyd i'r rhain ar fewnrwyd y staff a mewnrwyd MyUni.

YMWELWYR CYFFREDINOL

DIWRNODAU AGORED