Ateb eich cwestiynau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n addas i ddarpar fyfyrwyr, eu rhieni a'u hathrawon.

Mae'r Brifysgol yn ymaddasu'n barhaus i ganllawiau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ymateb y Brifysgol i'r sefyllfa bresennol ynghylch Covid-19.

Os ydych yn dechrau astudio gyda ni yn 2021, a wnewch chi gadw golwg ar eich negeseuon e-bost er mwyn gweld yr wybodaeth ddiweddaraf am gyrraedd a chofrestru, ynghyd â dysgu ac addysgu. Ceir gwybodaeth hefyd drwy fynd i’n gwefan MyUni

Gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol

Cyflwyno cais i astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Dysgu a phrofiad myfyrwyr

Cymorth cyn i chi gyrraedd

Llety

Iechyd a lles

Pa wasanaethau cymorth sydd ar gael?

Ymweld