Cyhoeddwyd: 22 Medi 2020

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael gwybod bod 12 unigolyn y cadarnhawyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod wedi cael prawf positif am coronafeirws yn fyfyrwyr yn y Brifysgol.

I ddechrau, rydym yn pryderu am y myfyrwyr yr effeithir arnynt a'u teuluoedd ynghyd ag iechyd a lles ein cymuned ehangach yn y Brifysgol.

Rydym yn deall y bydd y datblygiad hwn yn destun pryder, ond gallwn sicrhau myfyrwyr, aelodau o staff, ymwelwyr a'r gymuned ehangach mai eu diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy'n arwain yr ymateb i'r datblygiad hwn ac yn dilyn y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n rhoi'r newyddion diweddaraf i ni ynghylch yr amgylchiadau ac unrhyw gamau gweithredu eraill.

Er ein bod yn cydnabod bod diddordeb mawr yn y sefyllfa hon, ni fyddwn yn cadarnhau unrhyw fanylion eraill am y myfyrwyr oherwydd cyfrinachedd cleifion.

Er ein bod yn cydnabod bod diddordeb mawr yn y sefyllfa hon, ni fyddwn yn cadarnhau unrhyw fanylion eraill am y myfyrwyr oherwydd cyfrinachedd cleifion.

Byddwn yn monitro'r sefyllfa'n agos ac yn parhau i gynnig y cyngor diweddaraf ar dudalen we bwrpasol y Brifysgol.

Ar ben hynny, ceir yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i iechyd cyhoeddus, gan gynnwys diweddariadau rheolaidd, drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru